Kundestrøm/besøg opdelt på køn og alder?

Mand 31-40 år

Hvilken værdi kan det skabe, at kende til køn og alder på de besøgende/kundeemner, der går ind gennem jeres dør?

Værdien kan dels være, at markedsføringen kan målrettes den nuværende kundegruppe, og/eller at markedsføringen/aktiviteterne kan justeres for at tiltrække en ny målgruppe. Det kan også være så simpelt, som at få mere kendskab til sine besøgende/målgruppe.

kvinde 31-40 år

Vi kan med kamera opdele kundestrømmen i køn og alder. Tælleren er koblet til internettet, så registreringen kan vises på din egen PC time for time. Der er selvfølgelig mulighed for eksport af målinger, så de kan bruges i Excel m.m.

Billederne gemmes ikke og analyseres direkte i tælleren. Analysen resulterer i en kønsbestemmelse og aldersklasse, men der lagres ingen billeder. Over 80% havner i den rigtige køns og aldersklasse. Næste skridt er at undersøge kundekonvertering opdelt i køn og alder for at se hvilke køn og aldersklasser kunderne primært befinder sig i. På den måde opnås værdifuld indsigt i hvilke aldersklasse (køn) -kundeemner, der besøger jeres virksomhed/butik, og hvilke aldersklasser (køn) der køber!

kvinde 41-50 år

Med en permanent installation vil det give en daglig eller timevis opgørelse og tælling af dem, som besøger jeres virksomhed/butik.

Ud over tælling, køn og alder kan opgørelsen også fortælle om de besøgende kom som gruppe, par eller enkeltvis.

Kontakt os for en dialog om hvordan vi kan hjælpe med at komme i gang.